fbpx

Regulier vreemdelingenrecht

Hebt u een probleem of vraag met betrekking tot het reguliere vreemdelingenrecht?


Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

HET REGULIER VREEMDELINGENRECHT OMVAT VELE ASPECTEN

Het vreemdelingenrecht, dat ook onderdeel uitmaakt van het bestuursrecht, gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. De wet beschouwt namelijk iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee gelijkgesteld wordt, als vreemdeling.


ASIELRECHT

Het vreemdelingenrecht wordt vaak onderverdeeld in twee gebieden. Het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Er wordt van regulier vreemdelingenrecht gesproken als het gaat om vreemdelingenrecht dat geen betrekking heeft op asiel. Denk bijvoorbeeld aan het verblijf van een student of als het gaat om gezinshereniging. Ook het verkrijgen en behouden van een verblijfsvergunning valt hieronder.


REGULIER VREEMDELINGENRECHT

Het regulier vreemdelingenrecht gaat om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet 2000, Vreemdelingenbesluit, Voorschrift Vreemdelingen en Vreemdelingencirculaire).


WIJ BEHANDELEN ZAKEN OP HET GEBIED VAN REGULIER VREEMDELINGENRECHT

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt wel zaken op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht maar geen zaken op het gebied van asielrecht.


U kunt bij ons daarom terecht voor vragen onder meer over:


- Gezinshereniging
- Inreisverbod (ongewenstverklaring)
- Vreemdelingenbewaring
- Zelfstandig ondernemer
- Arbeidsmigratie
- Verblijfsvergunning onbepaalde tijd
- Visum kort verblijf
- Kennismigrant
- Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures

OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Bestuurs(straf)recht

Bestuurs(straf)recht regelt de verhouding tussen ondernemers / burgers en overheid.

Naar bestuurs(straf)recht


list-icon-01

Ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar en heeft u een arbeidsconflict? Onze specialisten helpen u!

Naar ambtenarenrecht

WE GAAN PROBLEEMOPLOSSEND TE WERK
EN HELPEN U ALS CLIËNT UW DOEL TE BEREIKEN
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41