fbpx

Wat kost onze dienstverlening?

We hanteren duidelijke tarieven en maken vooraf heldere afspraken.


Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten.

GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Als u een juridisch conflict hebt, maar geen geld voor een advocaat, hebt u misschien recht op een pro deo advocaat. Een pro deo advocaat treedt op voor mensen die zelf onvoldoende geld hebben om een advocaat te betalen. Dit wordt ook wel ‘advocaat van onvermogen’ of ‘advocaat op toevoeging’ genoemd. In principe betekenen deze termen hetzelfde. Het gaat in alle gevallen namelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand.


U kunt meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand hier vinden.


UURTARIEF

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan spreken wij in overleg met u een uurtarief af, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van uw zaak, het belang van de zaak en uw draagkracht. De tijd die besteed wordt, wordt nauwkeurig bijgehouden. Globaal variëren de tarieven van € 250 tot € 325 per uur, te vermeerderen met 6% algemene kantoorkosten en 21% BTW.


De advocaat noteert de bestede tijd in tijdseenheden van 6 minuten. Op de specificatie die u met de declaratie krijgt, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug.


Het uurtarief kan bij ons overigens ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld door twee tarieven af te spreken; een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. Ook is het mogelijk om een vast bedrag af te spreken.


EXTRA KOSTEN

Zowel in betalende als toegevoegde zaken kunt u in een eventuele civiele procedure griffierecht verschuldigd zijn, en komen er mogelijk kosten bij voor bijvoorbeeld uittreksels uit het bevolkingsregister of handelsregister. Ook de kosten van in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of notaris, komen voor uw eigen rekening.


SPECIALISTENVERENIGINGEN

We zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.

Meer informatie
list-icon-01

Algemene informatie over ons kantoor

Advocatenkantoor Hoogendoorn is een laagdrempelig en eigentijds kantoor. Wij onderscheiden ons door een directe en persoonlijke aanpak.

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Cookiebeleid

list-icon-01

Rechtsgebieden

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overzicht rechtsgebieden

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Neem contact met ons op Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41