fbpx

Nuttige informatie

Hieronder treft u een aantal links aan naar websites met relevante of interessante informatie.


Bekijk de juridische links en kom meer te weten!

LINKS

We zijn aangesloten bij verschillende specialisatieverenigingen. Op deze pagina vindt u links naar de websites van deze verenigingen. Daarnaast vindt u ook links naar andere websites waar u nuttige en relevante informatie kunt vinden.


Wij zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.


RELEVANTE INFORMATIE

list-icon-01

NOVA

NOVA
De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. Alle advocaten binnen het arrondissement waar zij kantoor houden vormen samen de lokale orde van advocaten. Nederland is juridisch ingedeeld in elf arrondissementen (regio’s), de rechtsgebieden van de rechtbanken. Ga voor meer informatie naar de website van de NOvA.
Website NOVA
list-icon-01

VA&R

De Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Ga voor meer informatie naar de website van de Vereniging Ambtenaar & Recht.
Website VA&R
list-icon-01

VPR

De Vereniging Privacy Recht (VPR) biedt een platform voor het bevorderen van de kwaliteit van privacywetgeving. De Vereniging geeft hier vorm aan door het verder ontwikkelen van het rechtsgebied en beoogt een gesprekspartner te zijn voor (privacy) toezichthouders en andere beleidsmakers op het gebied van privacy. Ga voor meer informatie naar de website van de Vereniging Privacy Recht.
Website VPR
list-icon-01

DRLA

The Dutch Russian Law Association (DRLA) is een nieuwe vereniging voor Nederlandse en Russische juristen biedt een platform voor kennisneming van elkaars rechtssystemen. De vereniging – afgekort als DRLA – is als een non-gouvernementele organisatie op 23 oktober 2018 notarieel in het leven geroepen. De vereniging is opgericht naar Nederlands recht en is in Den Haag gevestigd.
Website DRLA
list-icon-01

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND
De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat is een organisatie die overheidstaken uitvoert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Ga voor meer informatie naar de website van de raad voor Rechtsbijstand.
Website RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND
list-icon-01

HET JURIDISCH LOKET

HET JURIDISCH LOKET
Het Juridisch Loket helpt burgers met eerstelijns rechtshulp en verwijst mensen door naar de advocatuur als het juridische probleem te ingewikkeld is om via bemiddeling van het Juridisch Loket op te lossen. Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ga voor meer informatie naar de website van Het Juridisch Loket.
Website HET JURIDISCH LOKET
list-icon-01

VNJA

VNJA
De Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA) is de specialisatievereniging van jeugdrechtadvocaten in Nederland. Om lid te kunnen worden en lid te kunnen blijven, dient te worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding jeugdrecht. De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat de kwetsbare groep van jeugdige rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur. Ga voor meer informatie naar de website van VNJA.

Website VNJA
list-icon-01

NVSA

NVSA
De Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) is de specialisatievereniging van strafrechtadvocaten in Nederland. Om lid te kunnen worden en te kunnen blijven moet worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding Strafrecht van de NOvA bij het Willem Pompe Instituut aan de Universiteit Utrecht. De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Ga voor meer informatie naar de website van de NVSA.
Website NVSA
list-icon-01

LANGZS

LANGZS
Het landelijk advocaten netwerk gewelds- en zedenslachtoffers (LANGZS) is een netwerk van advocaten dat zich inzet voor slachtoffers in strafzaken en zich met name richt op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Om lid te kunnen worden en lid te kunnen blijven dient te worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding basisopleiding slachtoffer- en letselzaken. Ga voor meer informatie naar de website van LANGZS.
Website LANGZS
list-icon-01

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). Zowel de cliënt als de advocaat kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ga voor meer informatie naar de website van geschillencommissie advocatuur.
Website GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR
list-icon-01

DE RECHTSPRAAK

DE RECHTSPRAAK
De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
Website DE RECHTSPRAAK
list-icon-01

RAAD VAN STATE

RAAD VAN STATE
De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat.
Website RAAD VAN STATE

SPECIALISTENVERENIGINGEN

We zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.

Meer informatie
list-icon-01

Algemene informatie over ons kantoor

Advocatenkantoor Hoogendoorn is een laagdrempelig en eigentijds kantoor. We onderscheiden ons door een directe en persoonlijke aanpak.

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Cookiebeleid

list-icon-01

Rechtsgebieden

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overzicht rechtsgebieden

ONS KANTOOR HEEFT ZICH GESPECIALISEERD
IN VERSCHILLENDE EXPERTISES
WILT U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Contact Contactformulier
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41