fbpx

Last onder dwangsom vanuit de SZW

Last onder dwangsom vanuit de Inspectie SZW aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder dwangsom ontvangen van de Inspectie SZW, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de dwangsom.

Last onder dwangsom vanuit de Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het kan zijn dat u vanuit de Inspectie SZW een last onder dwangsom heeft gekregen. Dit kan gebeuren wanneer een inspecteur heeft vastgesteld dat bepaalde voorgeschreven maatregelen niet zijn uitgevoerd. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de Inspectie SZW kan inzetten om overtreding op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid te beëindigen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de zogenaamde herstelverplichting). De dwangsom geeft aan welke overtreding wordt begaan en binnen welk tijdsbestek dit verholpen moet zijn. Wordt er aan de voorwaarden van de last onder dwangsom voldaan, dan wordt deze opgeheven en is er dus niets aan de hand. De dwangsom zal in werking treden wanneer u niet aan de herstelverplichting voldoet. U zal dan het gestelde boetebedrag per tijdseenheid (per dag, week, maand etc.) dienen te betalen.

De Inspectie SZW is de toezichthouder vanuit de overheid op het gebied van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie SZW voorziet in handhaving en sancties. Het toezicht is voornamelijk gericht op de correcte naleving van de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden, het socialezekerheidsstelsel en de arbeidsmarkt.

Situaties waarbij een dwangsom vanuit de Inspectie SZW kan worden opgelegd

Enkele veelvoorkomende situaties waarbij er vanuit de Inspectie SZW een dwangsom kan worden opgelegd zijn:

  1. Dwangsom Inspectie SZW – onvoldoende veiligheidsmaatregelen: Wanneer er geen toezicht is op het gebruik van noodzakelijke beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke werkomstandigheden.
  2. Dwangsom Inspectie SZW – niet gekwalificeerd personeel: Mensen die niet over de juiste diploma’s en certificaten beschikken voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsmatige handelingen.
  3. Dwangsom Inspectie SZW – minderjarigen te veel uur laten draaien: Werknemers onder 16 jaar die te lange uren meedraaien op de werkvloer.
  4. Dwangsom Inspectie SZW – verzuimd verplichte melding bij SZW te maken: Wanneer er bijvoorbeeld geen melding wordt gemaakt van bepaalde sloopwerkzaamheden of wanneer een bedrijfsongeval niet wordt gemeld.
  5. Dwangsom Inspectie SZW – het niet correct (na)betalen van loon & vakantiegeld: Als loon niet correct wordt (na)betaald is de kans groot dat de Inspectie SZW hier een last onder dwangsom voor oplegt.

Bezwaar tegen dwangsom SZW met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een dwangsom van de Inspectie SZW opgelegd gekregen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Wij helpen u binnen de wettelijke gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de dwangsom nietig te laten verklaren (de dwangsom komt te vervallen).
 
 

Bezwaarprocedure dwangsom SZW

De bezwaarprocedure voor de dwangsom van de SZW is als volgt:
1. Het dwangsomrapport
De inspecteur heeft een overtreding gezien en maakt hierover een last onder dwangsomrapport op welke naar de Inspectie SZW wordt gestuurd. Er wordt een kopie van het rapport naar u toegestuurd. Als u het niet eens bent met de last onder dwangsom, schakelt u Advocatenkantoor Hoogendoorn in voor het aanvechten van de dwangsom.
2. Kennisgeving inzake last onder dwangsom
Indien de Inspectie SZW beoordeelt dat de dwangsom gegrond is, krijgt u een kennisgeving inzake dwangsom. Hierin staan de details van de overtreding zoals de deadline per wanneer de overtreding verholpen moet zijn en het voorgestelde dwangsombedrag wanneer er niet aan de herstelverplichting wordt voldaan.
3. Reageren op de kennisgeving (de zienswijze)
Het is mogelijk om binnen twee weken te reageren op deze kennisgeving. Dit is de zogenaamde zienswijze. De advocaten van Hoogendoorn helpen u met het opstellen van de zienswijze met als doel het nietig laten verklaren van de last onder dwangsom.
4. Reactie Inspectie SZW omtrent dwangsom
Na twee weken ontvangt u de beschikking inzake de dwangsom. Hierin staat of u wel of geen dwangsom krijgt opgelegd evenals de details om aan de herstelverplichting te voldoen. De eerder opgestelde zienswijze is opgenomen in dit besluit.
5. Bezwaar dwangsom SZW aantekenen
Indien u alsnog een dwangsom moet betalen, dan helpen wij u (binnen de gestelde termijn van zes weken) met het aanvechten van deze dwangsom.

LET OP! De betalingsverplichting van de dwangsom blijft in stand en wordt niet opgeschort wanneer er bezwaar wordt aangetekend. Wordt de dwangsom aan de hand van het bezwaar alsnog ongegrond verklaard, dan krijgt u het betaalde dwangsombedrag terug, inclusief de wettelijke rente.
6. In beroep bij de bestuursrechter
Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard (de dwangsom blijft in stand) en u bent het hier niet mee eens, dan zullen wij in overleg bepalen of het zinvol is om de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter. Wij zullen beroep voor u aantekenen en de zaak grondig voorbereiden.
7. Hoger beroep bij de Raad van State
Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kunnen wij de laatste gerechtelijke stap in werking laten treden: in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Wederom zal dit in overleg worden besloten. De slagingskans is de belangrijkste factor voor het aantekenen van beroep bij de Raad van State.

Last onder dwangsom advocaat

Heeft u vanuit de Inspectie SZW een (informele) melding gekregen van de last onder dwangsom en is deze volgens u ongegrond? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn zodat wij binnen de gestelde termijn van twee tot vier weken een passende zienswijze kunnen indienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de SZW met als doel het nietig laten verklaren van de last onder dwangsom.

Neem direct contact op om uw last onder dwangsom van de SZW aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.