fbpx

Last onder dwangsom vanuit de ACM

Last onder dwangsom vanuit de ACM aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder dwangsom ontvangen van de ACM, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden de dwangsom

Last onder dwangsom vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Wanneer een bedrijf (of privépersoon) in overtreding is van de gestelde regels kan dit leiden tot een last onder dwangsom van de ACM. Dit kan gebeuren wanneer toezichthouders van de ACM hebben vastgesteld dat bepaalde voorgeschreven maatregelen niet zijn uitgevoerd. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de ACM kan inzetten om overtreding binnen de telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energiebranche te stoppen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de zogenaamde herstelverplichting). De ACM beschrijft de last onder dwangsom als volgt “Om een overtreding te beëindigen, kunnen wij bedrijven een last onder dwangsom opleggen. Een bedrijf krijgt dan een termijn waarbinnen het zijn werkwijze moet aanpassen. Zo niet, dan moet het bedrijf de dwangsom betalen.”

De dwangsom geeft aan welke overtreding wordt begaan en binnen welk tijdsbestek dit verholpen moet zijn. Wordt er aan de voorwaarden van de last onder dwangsom voldaan, dan wordt deze opgeheven en is er dus niets aan de hand. De dwangsom zal in werking treden wanneer u niet aan de herstelverplichting voldoet. U zal dan het gestelde boetebedrag per tijdseenheid (per dag, week, maand etc.) dienen te betalen.

Wat is de Autoriteit Consument en Markt?

De ACM, oftewel Autoriteit Consument en Markt, is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid, maar maakt geen deel uit van een ministerie. Wanneer de ACM besluiten wil voorbereiden en bekendmaken, houdt het zich aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit bestuursorgaan heeft daarmee de mogelijkheid om naar aanleiding van tips onderzoek te doen. Dit kan bestaan uit het meenemen van gegevens, plaatsen betreden, inlichtingen vragen en inzage vorderen. De ACM focust zich op het consumentenrecht en de eerlijke concurrentie binnen de telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energiebranche. Toezicht is noodzakelijk aangezien concurrentie geen vanzelfsprekendheid is binnen deze branches. De ACM houdt hiermee toezicht op de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van deze belangrijke diensten. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarnaast de mogelijkheid publiekelijk te waarschuwen voor bedrijven die de consumentenregels overtreden.

Situaties waarbij een dwangsom vanuit de ACM kan worden opgelegd

Enkele veelvoorkomende situaties waarbij er vanuit de Inspectie ACM een dwangsom kan worden opgelegd zijn:
  • Dwangsom ACM – wanneer er sprake is van misleiding Bedrijven die onjuiste of misleidende informatie communiceren aan consumenten kunnen een dwangsom van de ACM verwachten. Denk bijvoorbeeld aan het niet vermelden van onvermijdbare kosten die wel te voorzien zijn.
  • Dwangsom ACM – wanneer er onterechte kosten in rekening worden gebracht Als een bedrijf onjuiste handelspraktijken hanteert en onterecht extra kosten in rekening brengt, kan er een dwangsom worden opgelegd. Een bekend fenomeen van onterechte kosten zijn de bemiddelingskosten die huurbemiddelaars rekenen aan huurders.

Bezwaar tegen dwangsom ACM met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een dwangsom van de ACM opgelegd gekregen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Wij helpen u binnen de wettelijk gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de dwangsom nietig te laten verklaren (de dwangsom komt te vervallen).
 
 

Bezwaarprocedure dwangsom ACM

De bezwaarprocedure voor de dwangsom van de ACM is als volgt:
1. Het dwangsomrapport
De toezichthouder heeft vermoeden van een overtreding en stelt een onderzoek in. De bevindingen worden doorgestuurd naar de directie juridische zaken (JZ) van de ACM. Deze beoordeelt of er sprake is van een overtreding en of er een last onder dwangsom opgelegd moet worden.
2. Kennisgeving inzake last onder dwangsom
Indien de JZ beoordeelt dat de dwangsom gegrond is, krijgt u een kennisgeving inzake dwangsom. Hierin staan de details zoals de begane overtreding, de deadline per wanneer de overtreding verholpen moet zijn en het voorgestelde dwangsombedrag wanneer er niet aan de herstelverplichting wordt voldaan. Als u het niet eens bent met de last onder dwangsom schakelt u Advocatenkantoor Hoogendoorn in voor het aanvechten van de dwangsom.
3. Reageren op de kennisgeving (de zienswijze)
Het is mogelijk om binnen twee weken te reageren op deze kennisgeving. Dit is de zogenaamde zienswijze. De advocaten van Hoogendoorn helpen u met het opstellen van de zienswijze met als doel het nietig laten verklaren van de last onder dwangsom.
4. Reactie ACM omtrent dwangsom
Na twee weken ontvangt u de beschikking inzake de dwangsom. Hierin staat of u wel of geen dwangsom krijgt opgelegd evenals de details om aan de herstelverplichting te voldoen. De eerder opgestelde zienswijze is opgenomen in dit besluit.
5. Bezwaar dwangsom ACM aantekenen
Indien u alsnog een dwangsom moet betalen, dan helpen wij u (binnen de gestelde termijn van zes weken) met het aanvechten van deze dwangsom. LET OP! De betalingsverplichting van de dwangsom blijft in stand en wordt niet opgeschort wanneer er bezwaar wordt aangetekend. Wordt de dwangsom aan de hand van het bezwaar alsnog ongegrond verklaard, dan krijgt u het betaalde dwangsombedrag terug, inclusief de wettelijke rente.
6. In beroep bij de bestuursrechter
Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard (de dwangsom blijft in stand) en u bent het hier niet mee eens, dan zullen wij in overleg bepalen of het zinvol is om de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter. Wij zullen beroep voor u aantekenen en de zaak grondig voorbereiden.
7. Hoger beroep bij de Raad van State
Het is mogelijk om de laatste gerechtelijke stap in werking te laten treden wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter: in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Wederom zal dit in overleg worden besloten. De slagingskans is de belangrijkste factor voor het aantekenen van beroep bij het College van Beroep.

ACM last onder dwangsom bestuursrechtadvocaat

Heeft u vanuit de ACM een (informele) melding gekregen van de last onder dwangsom maar is deze volgens u incorrect? Contacteer ons dan direct zodat wij binnen de gestelde termijn van twee tot vier weken een passende zienswijze kunnen indienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de JZ en de ACM met als doel het nietig laten verklaren van de last onder dwangsom.

Neem direct contact op om uw last onder dwangsom van de ACM aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.