fbpx

Last onder dwangsom

Last onder dwangsom aanvechten met gespecialiseerde bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder dwangsom ontvangen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de last onder dwangsom.

Wat is een last onder dwangsom?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid omschrijft een last onder dwangsom als volgt:


“Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt hersteld”


In andere woorden

Wanneer een bedrijf (of privépersoon) in overtreding is van de gestelde regels kan dit leiden tot een last onder dwangsom. De dwangsom geeft aan welke overtreding wordt begaan en binnen welk tijdsbestek dit verholpen moet zijn (de herstelverplichting). Wordt er aan de voorwaarden van de last onder dwangsom voldaan, dan wordt deze opgeheven en is er dus niets aan de hand. De dwangsom zal in werking treden wanneer u niet aan de herstelverplichting voldoet. U zal dan het gestelde boetebedrag per tijdseenheid (per dag, week, maand etc.) dienen te betalen.


Vecht uw last onder dwangsom aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u ten onrechte een last onder dwangsom gekregen? Laat ons bezwaar aantekenen. Advocatenkantoor Hoogendoorn heeft vele jaren ervaring met het bestuursrecht en het aanvechten van last onder dwangsom in het bijzonder. U kunt daarom bij onze bestuursrechtadvocaten terecht voor het aanvechten van een last onder dwangsom van onder andere de navolgende overheidsinstanties:
Gemeenten, ACM, SZW, AP, NZa, AFM, NVWA, CBG, Ksa, DNB en VWS. Onderstaand vind u meer informatie over de last onder dwangsom van de gemeente, SZW en ACM:

Last onder dwangsom vanuit de gemeente
Het kan zijn dat u vanuit de gemeente een last onder dwangsom heeft gekregen. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de gemeente kan inzetten om een bepaalde overtreding te beëindigen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de herstelverplichting).

Heeft u ten onrechte een last onder dwangsom vanuit de gemeente gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.
Last onder dwangsom vanuit de Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het kan zijn dat u vanuit de Inspectie SZW een last onder dwangsom heeft gekregen. Dit kan gebeuren wanneer een inspecteur heeft vastgesteld dat bepaalde voorgeschreven maatregelen niet zijn uitgevoerd. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de Inspectie SZW kan inzetten om overtreding op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid te beëindigen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de zogenaamde herstelverplichting).

Heeft u een last onder dwangsom vanuit de Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.
Last onder dwangsom vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Last onder dwangsom vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Wanneer een bedrijf (of privépersoon) in overtreding is van de gestelde regels kan dit leiden tot een last onder dwangsom van de ACM. Dit kan gebeuren wanneer toezichthouders van de ACM hebben vastgesteld dat bepaalde voorgeschreven maatregelen niet zijn uitgevoerd. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de ACM kan inzetten om overtreding binnen de telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energiebranche te stoppen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de zogenaamde herstelverplichting).

Heeft u een last onder dwangsom vanuit de Autoriteit Consument en Markt gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.

Neem direct contact op en vecht uw last onder dwangsom aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.


Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41