fbpx

Heeft u een huurgeschil?

In de praktijk kunnen huurder en verhuurder geschillen over de beëindiging van een huur, gebreken van het gehuurde, huurprijsherziening of wanbetaling.


Heeft u een geschil en bent u op zoek een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

HET HUURRECHT HOUDT ZICH BEZIG MET ALLE REGELS OP HET GEBIED VAN HUUR

Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan het (ver)huren van onroerende zaken (huizen of kamer), maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van roerende zaken (een kano of een auto). Onder dit rechtsgebied vallen bijvoorbeeld huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte, huurbescherming, huurprijsgeschillen, onderhuur en onderhoud(sgeschillen) maar ook het ontbinden van een huurovereenkomst.


De meeste rechten en plichten van de huurder en verhuurder zijn vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze plichten worden het regelend recht genoemd: partijen mogen er van afwijken, en als dat niet gebeurt zijn de regels van de wet van kracht. Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die over specifieke onderdelen van het huurrecht gaan, zoals de Huisvestigingswet, de Wet op de huurtoeslag, het Besluit servicekosten, het Besluit kleine herstellingen, het Besluit Beheer Sociale Huursector en het Besluit huurprijzen woonruimte.


OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Aansprakelijkheidsrecht

Hebt u een geschil omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk voor de geleden schade?

Naar aansprakelijkheidsrecht


list-icon-01

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer.

Naar arbeidsrecht

MET OOG VOOR DETAIL EN PASSIE VOOR HET VAK!
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Neem contact met ons op Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41