fbpx

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een bestuurlijke boete ontvangen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij kunnen namens u bezwaar maken tegen de boete met als doel het kwijtschelden van de boete of op zijn minst het verlagen hiervan.

Wat is een bestuurlijke boete?

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid omschrijft een bestuurlijke boete als volgt:


“De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk sanctioneringsmiddel dat zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. De boete is geregeld in titel 5.4 van de Awb.”


De bestuurlijke boete is onderdeel van het Nederlandse bestuursrecht. Het is een punitieve sanctie wat inhoud dat deze, in tegenstelling tot de last onder dwangsom en last onder bestuursdwang, niet kan worden vermeden.


Vecht uw bestuurlijke boete aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Advocatenkantoor Hoogendoorn heeft vele jaren ervaring met het bestuursrecht en het aanvechten van een bestuurlijke boete in het bijzonder. U kunt daarom bij onze bestuursrechtadvocaten terecht voor het aanvechten van de boete van onder andere de navolgende overheidsinstanties:
Gemeenten, ACM, SZW, AP, NZa, AFM, NVWA, CBG, Ksa, DNB en VWS. Onderstaand vind u meer informatie over de last onder bestuursdwang van de ACM, AP en SZW:

Bestuurlijke boete Autoriteit Consument en Markt
Wanneer een bedrijf (of privépersoon) in overtreding is van de gestelde regels kan dit leiden tot een bestuurlijke boete van de ACM. De boete wordt uitgedeeld aan de overtreder en, indien aanwezig, de leidinggevende die opdracht heeft gegeven voor de overtreding. Het boetebedrag van de ACM varieert aanzienlijk maar kan in theorie oplopen tot € 900.000 per overtreding. De hoogte van de boete hangt af van de ernst en de duur van de overtreding en specifieke omstandigheden in de betreffende zaak.

Heeft u een bestuurlijke boete van de Autoriteit Consument en Markt gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.
Bestuurlijke boete Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onafhankelijke toezichthouder die de privacywetgeving bewaakt. Ook zorgt de AP voor toezicht op een correcte naleving van de wettelijk gestelde regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Denk hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Net als de Inspectie SZW adviseert de AP het ministerie over nieuwe regelgeving en geven ze inhoudelijke voorlichting omtrent de privacywetgeving.

 • Overtredingen van de AVG;
 • Overtredingen van de uitvoeringswet van de AVG;
 • Overtredingen op grond van de Wet politiegegevens;
 • Overtredingen op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
 • In bepaalde gevallen bij overtreding van de telecommunicatiewet, de EIDAS-verordening en de Algemene wet Bestuursrecht.


Heeft u een bestuurlijke boete van de Autoriteit Persoonsgegevens gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.
Bestuurlijke boete Inspectie SZW
Als de arbeidsinspectie SZW heeft vastgesteld dat bepaalde wettelijke voorschriften zijn overtreden, dan kan het zo zijn dat u een bestuurlijke boete ontvangt. De inspectie SZW mag boetes uitschrijven aangaande de volgende onderwerpen:

 1. Boetes Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 2. Boetes Wet minimumloon (Wml)
 3. Boetes Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)
 4. Boetes Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
 5. Boetes Arbeidstijdenwet (Atw)
 6. Boetes Arbeidsomstandighedenwetgeving


De boetes gelden voornamelijk voor werkgevers. Het kan echter ook zo zijn dat werknemers een boete vanuit de SZW-arbeidsinspectie krijgen opgelegd. Dit kan voorkomen als zij de voor hen geldende regels in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden.

Heeft u een bestuurlijke boete van de arbeidsinspectie SZW gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.

Neem direct contact op en vecht uw bestuurlijke boete aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.


Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41