fbpx

Arbeidsrecht gaat over (samen)werken

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer.


We staan zowel werknemers als werkgevers bij en adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties.

HET RECHTSGEBIED ARBEIDSRECHT REGELT DE JURIDISCHE VERHOUDINGEN TUSSEN EEN WERKGEVER EN EEN WERKNEMER.

Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. Onder het rechtsgebied vallen bijvoorbeeld ook (geschillen met betrekking tot) het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, verlof, de arbeidsovereenkomst opzeggen of arbeidsovereenkomst ontbinden, opzegtermijn, re-integratie bij ziekte, advies bij ontslag (bijv. ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet nemen of ontslag op staande voet krijgen), ontslagvergoeding of transitievergoeding, bedingen in de arbeidsovereenkomst (bijv. concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, proeftijdbeding, studiekostenbeding en wijzigingsbeding) maar ook oneerlijke concurrentie van (oud-)werknemer.


OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Sociaal zekerheidsrecht

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt ook zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.

Naar sociaal zekerheidsrecht

list-icon-01

Aansprakelijkheidsrecht

Hebt u een geschil omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk voor de geleden schade?


Naar aansprakelijkheidsrecht

WE HEBBEN EEN RUIME ERVARING EN
KUNNEN U OP VERSCHILLENDE TERREINEN BIJSTAND VERLENEN.
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41