fbpx

Advies en begeleiding bij aansprakelijkheid

Hebt u een geschil omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk voor de geleden schade?


We helpen u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker of bij het opstellen van een verweer.

IEDER MENS EN ELKE ONDERNEMER KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD

Ieder mens en elke ondernemer loopt risico’s en kan aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde schade of gemaakte fouten.


Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, of juist andersom, is er sprake van iemand aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het niet nakomen van een overeenkomst, maar ook door handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders (bijvoorbeeld een werknemer) of door bezittingen. Zo kan iemand bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wanneer zijn of haar hond een voorbijganger bijt of als een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.


Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet worden onderzocht aan de hand van de omstandigheden en relevante feiten. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis moet in verband staan met de geleden schade.


IS IEMAND AANSPRAKELIJK VOOR UW SCHADE

Het uitgangspunt is dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen schade, maar hierop bestaan talloze uitzonderingen. We kunnen voor u onderzoeken en beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor uw schade.

ADVIES EN BEGELEIDING

We kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:


• het aansprakelijk stellen van derden die schade bij u hebben veroorzaakt
• het bepalen van de hoogte van de schade en het verhalen van schade
• het voeren van (stevig) verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidstelling

OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Sociaal zekerheidsrecht

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt ook zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.

Naar sociaal zekerheidsrecht

list-icon-01

Huurrecht

Hebt u een geschil en bent u op zoek een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht?


Naar huurrecht

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Neem contact met ons op Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41